Brukerveiledning til SKRIV-korpuset

SKRIV-korpuset inneholder tekster skrevet av elever i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Les mer om SKRIV-korpuset.

SKRIV-korpuset bruker den nyeste versjonen av Tekstlaboratoriets søkegrensesnitt Glossa. Nedenfor følger en kort innføring i hvordan du søker i et Glossa-korpus. Du kan lese hele brukerveiledningen her.

Brukerveiledningen er skrevet av Kristin Hagen og bygger på flere tidligere veiledninger, blant annet veiledningen for NORINT-korpusene og den gamle veiledningen for Nordisk dialektkorpus: The Nordic Dialect Corpus - Search Interface Documentation.

Innlogging
Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning. Du logger deg inn med Feide, der du bruker ditt vanlige universitetsbrukernavn og -passord, eduGAIN eller Clarin. Ta kontakt med tekstlab-post@iln.uio.no om du trenger et annet innloggingsalternativ.

Hovedsøkesiden
Hovedsøkesiden til SKRIV-korpuset ser slik ut:

 

 

Til venstre (grønn ramme) er alle metadatakategoriene det går an å søke i. Over metadatakategoriene ser du hvor mange tekster som er valgt og antall ord (tokens).

Knappen Show texts gir deg en oversikt over alle tekstene du har valgt.

Øverst (rød ramme) er to knapper. Med Hide filters kan du skjule metadatakategoriene til venstre. Reset form gir deg en blank søkeside.

Resten av søkesiden handler om søkeordet eller egenskaper ved det. Over søkeboksen (oransje ramme) kan du klikke på enkelt søk, utvidet søk eller CQP-søkeuttrykk. I enkelt søk kan du skrive et ord eller en frase inn i søkeboksen. Utvidet søk gir deg flere muligheter, for eksempel lemmasøk, søk på begynnelsen eller slutten av et ord, ordklassesøk eller søk på spesielle tagger.

Resultatene vil komme under søkefeltene. Du kan til enhver tid endre eller raffinere søket ditt og få nye resultater.

Les hele brukerveiledningen

Søk i Skriv-korpuset