Det norske dialektlandskapet

Innføring i studiet av norske dialekter

Via denne siden kan du finne lyd- og videofiler samt transkripsjoner av de dialekteksemplene som er omtalt i boka 'Det norske dialektlandskapet' av Brit Mæhlum og Unn Røyneland. De fleste dialekteksemplene er hentet fra Nordisk dialektkorpus, men eksemplene fra Oslo er hentet fra NoTa (Norsk talespråkskorpus - Oslo-delen) og fra TAUS (Talemålsundersøkelsen i Oslo). Alle dialekteksemplene er tilrettelagt av Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Dialekteksemplene er et svært nyttig verktøy for studenter og andre som vil lære om norske dialekter.
Her kan du

  • høre dialekteksempler fra hele landet. Både yngre og eldre språkbrukere figurerer i opptakene.
  • finne fram til relevante målmerker for de aktuelle områdene.
  • lytte etter variasjon hos den enkelte språkbruker, variasjon innenfor et område eller mellom områder.
  • sjekke om dialektkartene stemmer med terrenget.

Dialekteksemplene skal utelukkende brukes til undervisnings- eller forskningsformål, og kan ikke videredistribueres.
Ved publisering av eksempler i oppgaver og liknende, skal det refereres til 'Det norske dialektlandskapet' med internettadresse.

Registrer deg som bruker nedenfor, eller gå rett til eksemplene dersom du allerede har fått brukernavn og passord.Eksemplene du finner via denne siden, er bare en liten bit av Tekstlaboratoriets nettressurser og korpus.
Les mer om Tekstlaboratoriets talespråkskorpus eller andre korpus.            

 

 

Registrer deg som bruker

 

 

 

Gå rett til eksemplene

 

 

 

            Glemt passordet ditt?

 


           Sist oppdatert: 13 juni 2012