Glossa ( my results | my annotations | statistics | full query | help ) translations 
:
:
:
::

   

Velg subkorpus
Display:       Search within:
caution
This version of Glossa is undergoing development.


Bokmlskorpuset

Utviklet av Seksjon for leksikografi
(Avdeling for Bokml) ved Institutt for
lingvistiske og nordiske studier, UiO;
sammen med Tekstlaboratoriet .