Glossa ( my results | my annotations | help ) translations 
:
:
:

Informant:

Informantegenskaper:

Konsultasjon:

caution
This version of Glossa is undergoing development.
Lege-pasient-korpuset Info om korpuset