Glossa ( my results | my annotations | help ) Norsk translations 
:
:
:
Velg subkorpus
caution
This version of Glossa is no longer supported. Please use the new version instead.
Dette er en demoversjon,med kun tte informanter.
 
Norsk talespråkskorpus
Oslodelen
 
Utviklet av