Brukerveiledning til NORINT-korpuset

NORINT-korpuset inneholder tale og tekst fra voksne internasjonale studenter som gikk på norskkurs på høyere nivå (≈CEFR-nivå B2) ved Universitetet i Oslo sommeren 2014 og 2015.

NORINT-korpuset består av tre deler:

  1. NORINT tale
  2. NORINT opplest
  3. NORINT tekst

Taledelen består av transkripsjoner og videoklipp av intervjuer og samtaler. I NORINT opplest leser de samme studentene opp et utvalg setninger og en liten historie. Tekstdelen inneholder skriftlige eksamensbesvarelser.

NORINT-korpuset bruker den nyeste versjonen av Tekstlaboratoriets søkegrensesnitt Glossa. Nedenfor følger en kort innføring i hvordan du søker i et Glossa-korpus. En grundigere innføring for hver del finner du ved å klikke på de enkelte delene: NORINT tale, NORINT opplest og NORINT tekst.

Brukerveiledningen er skrevet av Kristin Hagen og Viktoria Holund i samarbeid med Annely Thomson. Veiledningen bygger på The Nordic Dialect Corpus - Search Interface Documentation skrevet av Eirik Olsen.

Innlogging
Korpuset er fritt tilgjengelig for forskning. Du logger deg inn med Feide, der du bruker ditt vanlige universitetsbrukernavn og -passord. Om du ikke får tilgang via Feide, eduGAIN eller Clarin, kontakt tekstlab-post@iln.uio.no.

Hovedsøkesiden
Hovedsøkesiden til alle NORINT-korpusene er bygget opp slik bildet nedenfor viser.

 

 

Til venstre (grønn ramme) er alle metadatakategoriene det går an å søke i. Du ser hvor mange informanter som er valgt over metadatakategoriene. I NORINT tekst velger man tekster i stedet for informanter.
Knappen Show informants (Show texts i NORINT tekst) gir deg en oversikt over alle informantene/tekstene eller en oversikt over det utvalget du har gjort.

Øverst (rød ramme) er to knapper. Med Hide filters kan du skjule metadatakategoriene til venstre. Reset form gir deg en blank søkeside.

Resten av søkesiden handler om søkeordet eller egenskaper ved det. Over søkeboksen (oransje ramme) kan du klikke på enkelt søk, utvidet søk eller CQP-søkeuttrykk. I enkelt søk kan du skrive et ord eller en frase inn i søkeboksen. Utvidet søk gir deg flere muligheter, for eksempel lemmasøk, søk på begynnelsen eller slutten av et ord, ordklassesøk eller søk på spesielle tagger.

Resultatene vil komme under søkefeltene. Du kan til enhver tid endre eller raffinere søket ditt og få nye resultater.

Søk i NORINT-korpusene

NORINT tale
NORINT opplest
NORINT tekst