LIA-parseren

LIA-parseren er ein dependensparser som er trent på LIA-trebanken. Parseren er ein såkalla transition-based dependensparser, UUparser, utvikla ved Uppsala Universitet. Det er også trent ein tilsvarande parser for dialekttranskripsjoner på bokmål, NDC-parseren.

Parserane blei evaluerte ved ein 5-fald kryssvalidering slik:

Treebank UAS LAS
LIA 85.23 80.01
NDC 84.11 78.43

 




(UAS: unlabelled attachment score, LAS: labelled attachment score)

Last ned parserane og trebankane frå Github

Arbeidet med parserane er gjort i samarbeid med Andre Kåsen ved Nasjonalbiblioteket og finansiert av infrastrukturprosjektet Clarino+.


 



Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no