Ny bok utgitt mars 2008:

Språk i Oslo

Ny forskning omkring talespråk

KJØP BOKA fra nettbutikken til Novus forlag


Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (red.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus forlag 2008, Oslo. ISBN: 978-82-7099-471-7

Hvordan er dagens Oslo-språk? Hvilke språkbrukere er mest kreative når det gjelder å bruke nye ord? Hvordan uttaler folk navnet på byen sin? Hva betyr egentlig uttrykket “Ikke sant”? Hvordan reflekteres talespråket i dagens ordbøker? Kan man lage automatisk norsk lydskrift basert på dansk? Er det forskjell på språket øst og vest i Oslo? Hvordan uttrykkes utrop i norsk, svensk og dansk?
Slike og mange andre spørsmål har noen titalls språkforskere stilt seg. Svarene har de funnet ved å bruke det nyutviklede Norsk Talespråkskorpus – Oslo-delen, som er en samling av talespråket til 166 personer i Oslo-området. Artikkelforfatterne er toppforskere innenfor sine fagfelt, og boka gir et tverrbilde av både språket i Oslo, moderne språkforskning og nytten av et talespråkskorpus.

Boka er utgitt med støtte av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo