Her kjem heimesida til LIA sápmi - Sámegiela hállangiellakorpus

Den første versjonen av LIA-korpuset for samiske dialekter har 56 informantar og nesten 60 000 ord. Korpuset er ordklassetagga av Giellatekno.

Søk i korpuset

Les meir om LIA-prosjektet

 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no