Vel først nivå, deretter kan du velje kva for ein oppgåvekategori du vil jobbe med. Oppgåvekategoriane er dei same for alle dei tre nivåa. Trykk på tala for å kome til oppgåvene.
Når du har fylt ut ei oppgåve, trykkjer du på «Sjekk svaret». Viss du treng hjelp og tips, trykkjer du på «Hjelp». Vil du sjå dei rette svara på oppgåva, trykkjer du på «Fasit».

Trykk på IGIN bokmål for å kome til interaktive grammatikkoppgåver på bokmål.

Om IGIN nynorsk

IGIN nynorsk vart publisert i 2019.

IGIN nynorsk byggjer på IGIN bokmål, men er tilpassa nynorsk. Nynorskutgåva er laga av Toril Kristin Sjo (omsetjing og tilrettelegging), Victor Hansen (språkvasking) og Joel Priestley, Tekstlaboratoriet (teknisk ansvarleg, programmering og design).
Sida er utvikla med tilskot frå Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo.
IGIN bokmål blei reprogrammert og oppdatert i 2018 av Signe Laake, ILOS (teminologi og korrektur) og Joel Priestley, Tekstlaboratoriet (programmering og design). Endringane blei gjorde i samråd med Kirsti Mac Donald, Lasse Johannesen og Annely Thomson.
Nettstaden blei først utvikla i 2007 av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studentar) og Rolf Guescini (programmering).

Ved feil, ta kontakt med Toril Kristin Sjo