KAL-prosjektet KAL-korpuset        UiO Tekstlaboratoriet
 
Hovedkriterier
År 1998 1999 2000 2001
Klasse
Oversikt
 
Oversikt
 
Oversikt
 
Oversikt
Oppgave
Oversikt

Oversikt

Oversikt

Oversikt
Endelig sensur
Elevkode

Bakgrunnsvariabler

Region
Urbaniseringsgrad
Skolens hovedmål