Nordmenn i Amerika

For snart to hundre år siden dro de første nordmennene til Amerika for å starte et nytt liv. I hundreåret fra 1825 til 1925 utvandret 800 000 nordmenn. I dag snakker de fleste norskamerikanere bare amerikansk, men det finnes fortsatt noen etterkommere etter disse utvandrerne som lærte norsk hjemme og som fremdeles kan snakke det. Disse er som regel godt oppi åtti- og nittiårene. I Norsk i Amerika-prosjektet har vi reist til Amerika for å intervjue dem og la opptakene bli tilgjengelige for forskning gjennom blant annet et talespråkskorpus med amerikanorsk.

 

Norsk i Amerika

De amerikanorske opptakene og transkripsjonene er fritt tilgjengelig for forskning og gir muligheten til interessante studier, ikke bare i de særegne amerikanorske varietetene, men også i hvordan immigrantspråk lever og dør og hvordan norskamerikanerne har levd sine liv i en flerspråklig virkelighet.

Norsk i Amerika-prosjektet er en del av det nasjonale LIA-prosjektet (Language Infrastructure made Accessible) og er et av forskningsområdene ved Multiling (Senter for flerspråklighet) ved Universitetet i Oslo.

 

 
Kontakt:
tekstlab-post@iln.uio.no