Her kjem heimesida til LIA-korpuset for norske dialekter

Den første versjonen av korpuset har 620 informantar frå 132 kommunar. Korpuset inneheld over 1,5 millionar ord. Korpuset er morfologisk tagga med ein nyutvikla talemålstaggar for nynorsk: LIA-taggaren.

Søk i korpuset

Les meir om LIA-prosjektet

 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no