Her kjem heimesida til LIA norsk - korpus av eldre dialektopptak

LIA norsk har 1374 informantar frå 226 kommunar og inneheld ca 3,5 millionar ord. Korpuset er morfologisk tagga med ein nyutvikla talemålstaggar for nynorsk: LIA-taggaren.

LIA norsk inneheld opptak og transkripsjonar frå fire universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT. Korpuset inneheld også materiale frå Målførearkivet ved UiO som tidlegare var å finne i Nordisk dialektkorpus.

 

Søk i korpuset

Les meir om LIA-prosjektet

 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no