Verktøy

LIA-prosjektet vil bruke både nyutvikla og gamle verktøy i arbeidet.

 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no