Verktøy

Giellatekno ved Universitetet i Tromsø står for morfologisk tagging og parsing av samisk.

LIA-prosjektet vil bruke både nyutvikla og gamle verktøy i arbeidet med dei norske transkripsjonane.

 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no