Prosjektinformasjon

LIA-prosjektet er finansiert gjennom forskingsinfrastrukturprogrammet til Forskingsrådet.

Prosjektleiar: Janne Bondi Johannessen

Tilsette på LIA-prosjektet:
Senioringeniør Joel Priestley
Overingeniør Anneke Askeland
Avdelingsingeniør Live Håberg (Permisjon til 1.8 2018)
Avdelingsingeniør Linn Iren Sjånes Rødvand
Avdelingsingeniør Eirik Tengesdal

Deltidstilsette ved Universitetet i Oslo:
Norsk:
Eirik Ørevik Aadland
Tonje Andersen
Jon Robin Halle
Andrea Myklebust Huus
Andre Kåsen
Vilde Reichelt
Ingvild Røsok
Håvard Østli

Samisk:
Dávvet Bruun-Solbakk
Ann-Elise Gutor
Ánna-Katri Helander
Katja Ravdna Broch Pedersen

Deltidstilsette ved Universitetet i Bergen:
Bente Selback
Hans Emil Kvakland
Marie Lund
Trond Minde
Maren Østrem Nesse

Deltidstilsette ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet:
Tor Erik Jenstad
Ingrid Bondevik
Ingrid Marie Heiene
Brita Riksem

Deltidstilsette ved Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet:
Norsk:
Helene Ruud Jensberg
Sigrun Melhus
Søgni Gjerløw Remen

Samisk:
Arnstein Johnskareng
Nina Austad
Risten Biret Elle Eira

Andre tilsette ved Tekstlaboratoriet:
Senioringeniør Kristin Hagen
Senioringeniør Anders Nøklestad

Styringsgruppe:
Janne Bondi Johannessen, UiO
Gjert Kristoffersen, Helge Sandøy (vara), UiB
Øystein Vangsnes, UiT
Tor Åfarli, NTNU
Svein Arne Solbakk, Lisbeth Johannessen (vara), NB
Arnstein Hjelde, HiØ, Brukarrepresentant

Andre samarbeidspartnarar:
Eckhard Bick, Syddansk universitet
Lars Borin, Gøteborgs universitet
Hans A Eide, USIT, UiO
Anke Lüdeling, Humboldt-Universität zu Berlin
Joakim Nivre, Uppsala universitet
Mike Putnam, Penn State University
Joe Salmons, UW–Madison
Åse Wetås, NO2014
Lilja Øvrelid, UiO

 

 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no