Tre nye talespråkskorpus:
Ny forsking om norsk og samisk språk –
Ope sluttseminar for LIA-prosjektet


Tysdag 26. november 2019

0900-0915 Registrering og kaffi
0915-0930 Janne Bondi Johannessen (UiO), Gjert Kristoffersen (UiB), Øystein Vangsnes (UiT) og Tor Åfarli (NTNU):
Velkomen og litt om LIA-prosjektet
Ordstyrar: Janne Bondi Johannessen
0930-1000 Bjørn Lundquist (UiT og UiO) og Eirik Tengesdal (UiO):
Partikkelplassering og partikkelaksent i tre norske dialektområde i laupet av dei siste 80 åra
1000-1030 Ida Larsson (UiO) og Kari Kinn (UiO):
Argumentskifte over grenser og generasjoner
1030-1100 Pause med kaffi og frukt
Ordstyrar: Øystein Vangsnes
1100-1130 Bente Selback (UiB) og Terje Svardal (UiB):
Talemålskorpus som ressurs i ordboksarbeid
1130-1200 Lene Antonsen (UiT):
«lei niogtredve go byggiimet» – om unormerte lån fra norsk i samisk talespråk
1200-1230 Janne Bondi Johannessen (UiO), Maria Evjen (UiO), Sverre Stausland Johnsen (UiO) og Joel Priestley (UiO):
Tyngd på fyrste stavinga i lånord
1230-1330 Lunsj
Ordstyrar: Gjert Kristoffersen
1330-1400 Karine Stjernholm (HiØ) og Ingunn Indrebø Ims (USN): Hva skjer i Vika?
1400-1430 Brita Ramsevik Riksem (NTNU), Terje Lohndal (NTNU) og Tor Åfarli (NTNU): Adjektivkongruens og genus i amerikanorsk
1430-1500 Pause med kaffi og kake
Ordstyrar: Tor Åfarli
1500-1530 Marit Westergaard (UiT) og Øystein Vangsnes (UiT):
Ka LIA fortæll? Eit gjensyn med kv-spørsmål i norske dialektar
1530-1600 Arnstein Hjelde (HiØ) og Åshild Søfteland (HiØ):
Pragmatiske partiklar i amerikanorsk
1800 LIA-middag


Onsdag 27. november 2019

Ordstyrar: Tor Åfarli
0900-0930 Lilja Øvrelid (UiO) og Signe Laake (UiO):
Forskjeller mellom talemål og skriftspråk: hva kan trebanker fortelle oss?
0930-1000 Gjert Kristoffersen (UiB) og Randi Neteland (UiB):
Ka farsken? Realisering av /r/ som sibiliant i nordnorsk.
1000-1030 Ivar Berg (NTNU) og Leiv Inge Aa (NTNU):
Palatalisering av velarar: historie, variasjon og normering
1030-1100 Pause med kaffi og frukt
Ordstyrar: Gjert Kristoffersen
1100-1130 Anu Laanemets (UiO) og Ragnhild Eik (UiO):
Å være eller å bli – det er spørsmålet
1130-1200 Kristin Melum Eide (NTNU) og Tor Erik Jenstad (NTNU):
Dialektale demonstrativer i «herre korpusan»
1200-1300 Lunsj
1300 Opning av MONS


 Kontakt:
Prosjektleiar professor Janne Bondi Johannessen j.b.johannessen ved iln.uio.no

eller

tekstlab-post ved iln.uio.no