Presentasjoner og publikasjoner basert på Ordforrådet

Hansen, P., Holm, E., Lind, M., og Simonsen H.G. (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs, and adjectives. Poster presentert på NorClinLing på Gran, Norge, 5.-7. mai 2011.

Lind, M., Simonsen, H. G., Hansen, P. og Holm, E. (2012) Name relatedness and imageability. Poster presentert på ICPLA 14 i Cork, Irland, juni 2012.

Lind, M., Simonsen, H.G., Hansen, P., Holm, E. & Mevik, B.-H. (2013) ”Ordforrådet” – en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi, årgang 59, nr 1, s. 18-26.

Simonsen, H.G., Lind, M., Hansen, P., Holm, E. og Mevik, B.H. (2013) Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics.

Ribu, I.S.B. (2012) An image is worth a thousand sounds? On imageability and phonological neighborhood density effects in speech processing. Masteroppgave, ILN, UiO.

Lind, M.; Simonsen, H. G.; Hansen, P.; Holm, E. (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians. Muntlig presentasjon på ICPLA 15, Stockholm, juni 2014

Lind, M.; Simonsen, H. G.; Hansen, P.; Holm, E. & Mevik, B.-H.(2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics 29(4), s. 276-290