×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en okse
Engelsk oversettelse a bull
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,69)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (3,30)
Bruksfrekvens per million ord
middels (3,86)
Antall fonologiske naboord
noen (7)
Fonologisk nabolagstetthet
middels (9,93)
Fonologiske naboord bukse (3), akse (2), jukse (1), oksen (1), okser (<1), exe (<1), ekse (<1), økse (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 4
Antall lyder 4
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei