×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en sebra
Engelsk oversettelse a zebra
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,72)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (4,23)
Bruksfrekvens per million ord
lav (0,64)
Antall fonologiske naboord
få (2)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (1,28)
Fonologiske naboord setra (<1), sera (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 5
Antall lyder 5
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei