×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en snegle
Engelsk oversettelse a snail
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,96)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (3,84)
Bruksfrekvens per million ord
middels (2,90)
Antall fonologiske naboord
ingen informasjon
Fonologisk nabolagstetthet
Fonologiske naboord ingen informasjon
Ordlengde
Antall bokstaver 6
Antall lyder 5
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? ja
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei