×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en snømann
Engelsk oversettelse a snowman
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,83)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (3,13)
Bruksfrekvens per million ord
lav (0,99)
Antall fonologiske naboord
få (2)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,17)
Fonologiske naboord snømenn (<1), snøvann (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 7
Antall lyder 6
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? ja
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? ja
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei