×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord solbriller
Engelsk oversettelse sun glasses
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (7,04)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (4,98)
Bruksfrekvens per million ord
middels (4,22)
Antall fonologiske naboord
få (2)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,08)
Fonologiske naboord solbrille (<1), solbrillen (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 10
Antall lyder 9
Antall stavelser 3
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? ja
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? ja
Massesubstantiv? ja