×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en tannbørste
Engelsk oversettelse a tooth brush
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (7,20)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (2,90)
Bruksfrekvens per million ord
lav (1,39)
Antall fonologiske naboord
få (2)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,68)
Fonologiske naboord tannbørsten (<1), tannbørster (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 10
Antall lyder 8
Antall stavelser 3
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? ja
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei