×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en traktor
Engelsk oversettelse a tractor
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,73)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (3,30)
Bruksfrekvens per million ord
middels (4,97)
Antall fonologiske naboord
få (0)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,00)
Fonologiske naboord
Ordlengde
Antall bokstaver 7
Antall lyder 7
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? ja
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei