×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord ei ugle
Engelsk oversettelse an owl
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
middels (6,52)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (4,26)
Bruksfrekvens per million ord
middels (3,39)
Antall fonologiske naboord
noen (11)
Fonologisk nabolagstetthet
middels (5,75)
Fonologiske naboord ugler (1), egle (1), usle (1), ugla (<1), uglen (<1), øgle (<1), igle (<1), ugne (<1), ugge (<1), jugle (<1), rugle (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 4
Antall lyder 4
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hunkjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei