×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en vannmelon
Engelsk oversettelse a watermelon
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,80)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (6,86)
Bruksfrekvens per million ord
lav (0,62)
Antall fonologiske naboord
få (1)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,00)
Fonologiske naboord
Ordlengde
Antall bokstaver 9
Antall lyder 8
Antall stavelser 3
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? ja
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei