×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord å krabbe
Engelsk oversettelse to crawl
Ordklasse
verb
Billedlighet
middels (6,25)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (2,98)
Bruksfrekvens per million ord
lav (2,50)
Antall fonologiske naboord
noen (15)
Fonologisk nabolagstetthet
middels (5,81)
Fonologiske naboord krabber (1), krasse (1), krabbet (<1), krabben (<1), krybbe (<1), krappe (<1), kabbe (<1), krabba (<1), grabbe (<1), knabbe (<1), krakke (<1), rabbe (<1), klabbe (<1), kramme (<1), krabbes (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 6
Antall lyder 5
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? ja
Egenskaper ved verb
Valens 1
Transitivitet intransitivt
Frase med flere ord? nei