×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord å mate
Engelsk oversettelse to feed
Ordklasse
verb
Billedlighet
middels (5,85)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (3,38)
Bruksfrekvens per million ord
middels (6,54)
Antall fonologiske naboord
mange (29)
Fonologisk nabolagstetthet
høy (619,28)
Fonologiske naboord måte (271), møte (141), møtet (45), g. (29), gate (21), make (16), male (13), late (12), mage (11), mote (9), matte (7), hate (6), malte (5), myte (5), rate (4), mase (3), mane (1), mater (1), matet (1), makte (1), mare (1), maste (<1), mata (<1), bate (<1), fate (<1), mute (<1), mave (<1), nate (<1), mante (<1), meite (<1), mæte (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 4
Antall lyder 4
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? ja
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved verb
Valens 2
Transitivitet transitivt
Frase med flere ord? nei