×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord å seile
Engelsk oversettelse to sail
Ordklasse
verb
Billedlighet
middels (6,29)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (5,91)
Bruksfrekvens per million ord
middels (16,93)
Antall fonologiske naboord
mange (31)
Fonologisk nabolagstetthet
middels (54,49)
Fonologiske naboord heile (10), seire (7), seiler (6), safe (4), seilte (4), feile (2), sole (2), sale (2), sele (2), speile (1), seige (1), søle (1), steile (1), sæle (<1), seilet (<1), sile (<1), seine (<1), søyle (<1), såle (<1), peile (<1), seiles (<1), snegle (<1), seglet (<1), seglet (<1), segla (<1), seide (<1), segler (<1), segne (<1), beile (<1), veile (<1), sule (<1), seise (<1), geile (<1), segles (<1), reile (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 5
Antall lyder 4
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? ja
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved verb
Valens 1
Transitivitet vekslende transitivitet
Frase med flere ord? nei