×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord å skrive
Engelsk oversettelse to write
Ordklasse
verb
Billedlighet
middels (6,03)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (3,87)
Bruksfrekvens per million ord
høy (926,23)
Antall fonologiske naboord
noen (8)
Fonologisk nabolagstetthet
høy (303,49)
Fonologiske naboord skriver (273), skrives (24), skrike (4), skreve (1), skrivet (<1), skride (<1), skruve (<1), skrie (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 6
Antall lyder 6
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? ja
Egenskaper ved verb
Valens 1
Transitivitet vekslende transitivitet
Frase med flere ord? nei