×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord å veie
Engelsk oversettelse to weigh
Ordklasse
verb
Billedlighet
middels (5,70)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (5,29)
Bruksfrekvens per million ord
middels (27,24)
Antall fonologiske naboord
mange (21)
Fonologisk nabolagstetthet
middels (128,62)
Fonologiske naboord veier (50), leie (27), eie (16), vegne (7), veide (4), vide (3), skeie (3), vie (2), heie (2), veger (2), feie (2), eiet (1), veies (1), seige (1), leiet (<1), veike (<1), veive (<1), vaie (<1), meie (<1), neie (<1), reie (<1), våe (<1), veile (<1), veite (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 4
Antall lyder 3
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved verb
Valens 1
Transitivitet vekslende transitivitet
Frase med flere ord? nei