×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord å skjære ut
Engelsk oversettelse to carve
Ordklasse
verb
Billedlighet
middels (5,16)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (6,07)
Bruksfrekvens per million ord
lav (1,05)
Antall fonologiske naboord
ingen informasjon
Fonologisk nabolagstetthet
Fonologiske naboord ingen informasjon
Ordlengde
Antall bokstaver 9
Antall lyder 7
Antall stavelser 3
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? ja
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved verb
Valens 2
Transitivitet transitivt
Frase med flere ord? ja