×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en banan
Engelsk oversettelse a banana
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,86)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (2,84)
Bruksfrekvens per million ord
middels (6,67)
Antall fonologiske naboord
få (1)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,93)
Fonologiske naboord banal (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 5
Antall lyder 5
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei