×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en blyant
Engelsk oversettelse a pencil
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,94)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (3,33)
Bruksfrekvens per million ord
middels (2,60)
Antall fonologiske naboord
få (1)
Fonologisk nabolagstetthet
middels (251,04)
Fonologiske naboord blant (251)
Ordlengde
Antall bokstaver 6
Antall lyder 6
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? ja
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei