×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en genser
Engelsk oversettelse a sweater
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,70)
Subjektiv tilegnelsesalder
tidlig (2,65)
Bruksfrekvens per million ord
middels (7,56)
Antall fonologiske naboord
få (3)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (1,16)
Fonologiske naboord gensere (1), agenser (<1), genfer (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 6
Antall lyder 6
Antall stavelser 2
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei