×

Søk på et ord

Her kan du skrive inn et ord. Om du skriver de første bokstavene og venter litt, vil søket foreslå ord fra databasen som passer. I søket får du all informasjon som databasen inneholder om ordet.

Ord en kurv
Engelsk oversettelse a basket
Ordklasse
substantiv
Billedlighet
høy (6,62)
Subjektiv tilegnelsesalder
middels (4,05)
Bruksfrekvens per million ord
middels (8,63)
Antall fonologiske naboord
noen (9)
Fonologisk nabolagstetthet
lav (0,30)
Fonologiske naboord skurv (<1), kurr (<1), hurv (<1), karv (<1), kurret (<1), lurv (<1), kurra (<1), turv (<1), knurv (<1)
Ordlengde
Antall bokstaver 4
Antall lyder 4
Antall stavelser 1
Ordstruktur
Avledet ord? nei
Sammensatt ord? nei
Lydstruktur
Begynner med friksjonslyd? nei
Begynner med konsonantgruppe? nei
Egenskaper ved substantiv
Kjønn hankjønn
Brukes primært i flertall? nei
Massesubstantiv? nei