NorDiaSyn - Norsk dialektsyntaks
 
 

 

 
 

NorDiaSyn (2007 - 2013) var ett av flere prosjekter i det fellesnordiske prosjektet Scandinavian Dialect Syntax - ScanDiaSyn (2004 - 2009). ScanDiaSyn-nettverket utforsket syntaktisk variasjon i nordiske dialekter, og arbeidet samtidig med å samle inn store mengder talemålsmateriale fra hele det nordiske språkområdet. Talemålsmaterialet er gjort tilgjengelig for forskning gjennom Nordisk dialektkorpus og Nordisk syntaksdatabase.


Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase ble utviklet i samarbeid med med våre partnere i ScanDiaSyn og Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax (NORMS). Korpusdelen av NorDiaSyn inneholder opptak av spontantale. Databasedelen inneholder data fra spørreskjemaer som er utviklet for å kartlegge grammatisk variasjon i nordiske dialekter.


I Nordisk dialektkorpus finner du et norsk dialektkorpus med nesten to millioner ord fra norske dialekter. Versjon 4.0 inneholder opptak fra 111 ulike målepunkter i Norge, jevnt fordelt over hele landet. (Se kart over målepunktene.) Dataene er samla inn i perioden 2006-2010.
Versjon 3.0 av korpuset inneholder også opptak fra Målførearkivet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Transkripsjonen av dette materialet er finansiert av Norsk Ordbok 2014 (NO2014). Opptakene i Målførearkivet ble gjort på ulike steder i Norge, hovedsaklig på 1960- og 70-tallet.

Opptakene fra Målførearkivet er senere nytranslitterert til nynorsk og flyttet til LIA norsk - korpus av eldre dialektopptak. Dette korpuset ble ferdigstilt høsten 2019 og inneholder nesten 3,5 millioner ord fra norske dialekter. (Det er fortsatt mulig å bruke versjon 3.0 av Nordisk dialektkorpus. Søk her.)
Les mer om det norske innholdet i Nordisk dialektkorpus under fanen Datainnsamling øverst.


Gjennom søkegrensesnittet Glossa (også utviklet ved Tekstlaboratoriet, se fanen Databehandling på toppen av sida) kan man søke seg fram i korpuset gjennom ord, grammatiske endelser, grammatiske kategorier osv. Opptakene er søkbare fordi de er transkribert ord for ord. Søkeresultatene kommer opp som konkordanser, koplet direkte til lyd og video.


Innsamlingsarbeidet for NorDiaSyn ble ledet av Janne Bondi Johannessen ved Tekstlaboratoriet, UiO, i nært samarbeid med Tor A. Åfarli, NTNU, og Øystein A. Vangsnes, UiT. Det tekniske utvklingsarbeidet er gjort ved Tekstlaboratoriet. For ytterligere informasjon, se under fanen Prosjektinfo.


The Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Online er en samling av drøyt 50 artikler om syntaktiske fenomener i de nordgermanske språka. Artiklene er illustrert med dialektkart som viser både tradisjonelle og nyoppdagede isoglosser. Dialektatlaset bygger på informasjon funnet i Nordisk dialektkorpus og Nordisk syntaksdatabase. Gå til NALS Online.


Referer til korpuset slik:
Johannessen, Janne Bondi, Joel Priestley, Kristin Hagen, Tor Anders Åfarli, and Øystein Alexander Vangsnes. 2009. The Nordic Dialect Corpus - an Advanced Research Tool. I Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (red.): Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series Volume 4. (Les artikkelen)

Ta også med URL-en til korpuset:

Nordisk dialektkorpus: http://tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/


Referer til syntaksdatabasen slik:
Lindstad, Arne Martinus; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. The Nordic Dialect Database: Mapping Microsyntactic Variation in the Scandinavian Languages. I Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (red.): NEALT Proceedings Series;Volum 4. (Les artikkelen).


Ta også med URL-en til databasen:
Nordisk syntaksdatabase: https://tekstlab.uio.no/nsd

 
     Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

Norsk i Amerika

 

Lydfiler med norske dialekter

 

Søk i:

 

Nordisk dialektkorpus v. 4.0

 

Nordisk syntaksdatabase

 

 

Oppstartseminar for NorDiaSyn på MONS i Trondheim 26. november 2009. Program her


 

UiO