Sluttseminar for LIA-prosjektet

Sluttseminaret for LIA-prosjektet blei arrangert i forkant av MONS i Trondheim, 26. og 27. november på MONS-hotellet Radisson Blu Royal Garden Hotel.

Sjå programmet for seminaret

Alle som var til stades på seminaret tysdag formiddag

Sjå fleire bilete frå sluttseminaret

LIA-prosjektet arrangerte også ei kort lansering av dei tre korpusa på MONS-hotellet om ettermiddagen 27. november etter at det ordinære MONS-programmet var over.

LIA (Language Infrastructure made Accessible, 2014 - 2019) er eit Forskingsråds-finansiert femårig nasjonalt infrastrukturprosjekt med samarbeid mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet er å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og annotere dei og leggje dei inn i databasar slik at dei kan revitaliserast som verdifullt forskingsmateriale.

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no