Forskning

Forskningen om norsk språk i Amerika har gått i bølger, slik man kan se på disse sidene. Den siste bølgen begynte i 2010, da under navnet NorAmDiaSyn (Norwegian American Dialect Syntax), initiert av professor Janne Bondi Johannessen i forbindelse med det nordiske og norske dialektprosjektet ScanDiaSyn og NorDiasyn, og finansiert av Norges Forskningsråd. De mange publikasjonene, workshopene og feltarbeidene viser at emnet norsk i Amerika har inspirert mange til å forske i denne spennende varianten av norsk.

 

Forskergruppe ved UiO

Forskergruppen Scandinavian Heritage Languages in America arbeider ulike aspekter ved norsk og svensk språk i Amerika, særlig morfologi, syntaks, fonologi og leksikon.
Les mer om forskergruppen

 

Spesialnummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Spesialnummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift: Vol 30, Nr 2 (2012) Norsk i Amerika Gjesteredaktører: Janne Bondi Johannessen og Joseph Salmons Les mer

 

Utvalgt litteratur om norsk språk i Amerika

Send oss gjerne informasjon om artikler og bøker som ikke er med i oversiktene nedenfor, men som burde vært det.

Eldre litteratur 1897 — 1990-åra:
The Norwegian Language in America - Bibliography (pdf)

Nyere litteratur 1990-åra — 2016:
Norwegian in America Bibliography 1990s — 2016

 

Workshoper: Immigrant Languages in the Americas (WILA)

 Nyttige lenker

Språk

CANS — Amerikanorsk talespråkskorpus

Danske stemmer i USA og Argentina

Heritage language list

Language processing and representation in healthy bilingual aging

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

NorDiaSyn

LAVA

LIA

Scandinavian Heritage Languages in America

Scandinavian Heritage Languages in America

Svenskan i Amerika

University of Wisconsin-Madison:
Immigrant Norwegian in the Upper Midwest

Historie

Det løfterike landet

Misjonsforeninger og amerikabrev

Suget frå Amerika

Utvandring fra Norge

Kontakt:
tekstlab-post@uio.no